top of page

תנאי השירות

עשרות אלפי אנשים

מחכים ממש עכשיו להכיר אותך...

התקשר עכשיו!

1900-727-018

 

ברוכים הבאים לאתר gays-online.co.il (להלן: האתר).

אנא קראו בעיון את כל תנאי שימוש בשירות בצורה יסודית לפני התקשרות אל השירות.
אם אינכם מסכימים לאחד מהתנאים המופיעים במסמך זה, אנא הימנעו משימוש בשירותי האתר. ההסכם כתוב בלשון רבים זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה אל כל גולשי האתר. מפעיל האתר רשאי לעדכן את תנאי השירות מעת לעת, בלא מתן הודעה מראש למשתמשים (ועל כן כדאי לבקר בדף זה מעת לעת).

1 – השירות מתוון בין לקוחות השירות המעוניינים להכיר גברים אחרים (להלן: הלקוחות).

2 – זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר שייכים אך ורק למפעיל האתר. לבעלי האתר קיימת זכות על כל מידע, מיצג, תוכנה, עיצוב, סימן מסחרי, אייקונים ותמונות באתר. אין להעתיק/לשכפל/לפרסם או לעשות בהם שימוש כלשהו ללא אישור מפורש בכתב ממפעיל האתר.

3 – נכונות/אמיתות הנתונים שמוסרים לקוחות השירות אחד לשני, הינה באחריות מלאה של כל אחד מלקוחות השירות, ואין למפעיל האתר שום אחריות בנושא. מפעיל האתר אינו מתערב בשיחות הלקוחות שהן דיסקרטיות לחלוטין וחסויות. לכן כל משתמש בשירות נושא באחריות לדבריו שלו ולצורת ההתבטאות שלו, לרבות מקרים של העלבה, אלימות מילולית, הטרדה או לשון הרע. כמו כן, האתר הוא למטרות היכרות בלבד, ולא למטרת טיפול כלשהו.

4 -  מפעיל האתר לא אחראי ואינו צד, להתקשרות שתיווצר בין הלקוחות (בינם לבין עצמם), ולא אחראי לטיב ו/או איכות השיחה/תקשורת בין הלקוחות או טיב הקשר שיווצר בין הלקוחות. מפעיל האתר לא יהווה בשום אופן צד משפטי במחלוקת או בכל סכסוך שיתגלה בין לקוח פלוני ללקוח אחר, לא יהיה אחראי, לא ישא במישרין או בעקיפין בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם ללקוח כתוצאה מהשימוש בשירות ההיכרויות או מהסתמכות שלו על מידע שקיבל באתר או במהלך שיחה טלפונית עם לקוח אחר. מפעיל האתר לא ישא בכל אחריות בגין נזק שיגרם ללקוח בשירות, באופן ישיר או עקיף מפרסום באתר.

5 – מפעילי האתר מספקים את שירות ההכרויות כפי שהוא, וללא כל הבטחה, מחויבות או מצג למשתמש. המפעיל אינו מתחייב בשום אופן שתענה על ידי לקוח אחר 24 שעות ביממה, או למספר הגברים שאיתם תשוחח במהלך שיחת היכרות בודדת. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תצוגת התכנים באתר מעת לעת ויעשה מאמץ רב לשמירה על פעילות התקינה של האתר והשירות. יחד עם זאת, מפעילי האתר אינם מתחייבים לכך שלא תהיה כל תקלה או ליקוי בפעילות האתר ו/או השירות.

6 – מפעילי האתר רשאים להביא את פעילות האתר לסיומה בכל עת וללא כל סיבה מפורשת. סיום הפעילות לא יחייב את מפעיל האתר בשום דבר כלפי לקוחות השירות.

7 – מקום השיפוט הרלוונטי בכל התדיינות או תביעה משפטית הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

8 – שירות ההכרויות יינתן בקו שמספרו 1900-727-018
שימוש בשירות מעיד על אישור תנאי השימוש המופיעים בדף זה והסכמה לכל התנאים המפיעים בו במלואם, ללא הגבלה או התסגיות כלשהי. שירות הייעוץ המופעל על ידי אתר gays-online.co.il אשר משמש כמתווך בלבד בין לקוחות השירות השונים, המעוניינים להכיר לקוחות נוספים. במסגרת השירות, מפעיל השירות מספק ללקוחות פלטפורמה טלפונית לקיום שיחות היכרות אישיות למטרת אהבה.

9 – השירות והשיחות המתנהלות בשירות מיועדים לשימוש אישי בלבד, ואין לעשות בשום אופן שימוש מסחרי בהם. כאמור, תוכן שיחות ההיכרות הוא באחריות לקוחות השירות בלבד ולכן לא תוכל להיות לאף לקוח של השירות טענה כלשהי כלפי מפעיל האתר או מפעיל השירות. יש לקחת בעירבון מוגבל את המידע שלקוחות השירות מספרים אחד לשני. ההתקשרות בין לקוחות השירות היא באחריותם בלבד. בכל מקרה של סכסוך בין לקוחות השירות, לא יוכלו לבוא בכל טענה/דרישה/תביעה כלפי מפעילי האתר והשירות הטלפוני.

10 – מפעיל השירות יעשה מאמץ רב לשמור על תקינותו של השירות מבחינה טכנית. כל לקוח יוכל לעבור באמצע השיחה לשיחה עם לקוח נוסף בשירות (בהתאם להוראות הקוליות בתקליט). יחד עם זאת, מפעילי השירות אינם מתחייבים אל איזה לקוח חדש תועבר השיחה.

11 - בעצם התקשרות אל שירות ההיכרות הטלפוני, הנך מסכים כי מפעיל האתר רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני, מכתב או לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים ופעילות באתר או בשירות. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך להסיר עצמך במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני שתקבל.

12 – לתשומת ליבך, שיחות הטלפון בשירות ההיכרות הטלפוני מוקלטות, בעיקר לצורך בקרת איכות ולצורך של תיעוד שיחות. יחד עם זאת, תוכן השיחה אינו חשוף לקהל מתמשי האתר בשום צורה.

13 – דיסקרטיות ואבטחת מידע – בעלי האתר ושירות ההיכרות הטלפני ינקטו בכל האמצעי הסבירים שיש, על מנת לשמור על דיסקרטיות מלאה בשיחות, אך אינם יכולים להבטיח חדירה בלתי מורשה למערכת התקשורת ושימוש אסור על פי חוק של צדדים שלישיים. לכן, מפעיל האתר ומפעיל שירות ההיכרות הטלפוני לא ישאו בשום אחריות ישירה או עקיפה בכל שימוש או גילוי מידע אשר נמסר על ידי אחד הלקוחות בעת שימוש בשירות.

14 – מפעילי האתר והשירות הטלפוני שומרים לעצמם את הזכות לסרב לספק את שירותי ההיכרות לכל אדם וללא כל סיבה או הצדקה כלשהי.

15 – התשלום במסגרת שירות ההיכרות הטלפוני יבוצע באמצעות חשבון הטלפון הפרטי של הלקוח ו/או חשבון חברת הסלולר. מפעיל האתר ומפעיל השירות שומרים לעצמם את הזכות לגבות או לא לגבות את התשלום עבור שירות ההיכרות הטלפוני. השירות מיועד לגברים גאים בכל הגילאים. מחיר השירות נקבע בצורה מדויקת לפי דקות ושניות שהייה במערכת, כאשר מחיר דקת שיחה הינו מחיר שיחה רגילה בתוספת 50 אג' לדקה. החיוב מתחיל לאחר החיוג ולמעשה עם השמעת פתיח הכניסה למערכת השירות. מובהר בזאת כי החיוב יבוצע גם במקרים בהם בזמן השהות במערכת לא נותבה השיחה אל לקוח אחר לצורך היכרות, מסיבות שונות: אין לקוחות נוספים זמינים במערכת להיכרות או הפרעת תקשורת אחרת שאינה בשליטת מפעיל השירות. כל לקוח המשתמש בשירות מצהיר כי קו הטלפון ממנו הוא מתקשר נמצא ברשותו או קיבל הרשאה לבצע את השירות ממנו. בכל מקרה, מפעיל השירות אינו מחויב בשום מקרה או מצב לזכות את קו הטלפון אשר ממנו בוצעו השיחות לקבלת השירות ועלות השירות תוטל במלואה על בעל הקו.

16 – חשוב – חל איסור חמור ומוחלט לבצע שימוש לא חוקי בשירות ובמערכת המחשוב והתקשורת, אשר יביא לפגיעה באחד מלקוחות השירות, טיב השירות, הרשאות או פגיעה בציוד ותשתיות התקשורת.

17 – כל לקוח אשר משתמש בשירות ההכרויות הטלפוני, מתחייב בזאת כי במהלך השיחות עם לקוחות אחרים, לא יפר את חוקי המדינה בכל הנוגע לזכויות קנייניות, זכויות יוצרים, הטרדה, לשון הרע, סימני מסחר או כל חומר פוגעני אחר הפוגע באדם אחר ישירות או בעקיפין או בפרטיותו. בנוסף לזאת מתחייב כי לא יפר את המדינה בכל הנוגע לכול חומר הפוגע ברגשות הציבור לרבות חומרים פורנוגראפיים כמשמשעות הדברים בחוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981.

18 – אנו מדגישים פעם נוספת כי מפעילי האתר ושירות ההכרויות הטלפוני וכן מנהליו, עובדיו וכל מי שפועל בשמו או מטעמו – אינם אחראים בגיל כל נזק כזה או אחר ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או פגיעה פיסית או נפשית ו/או תשלום או הוצאה ישירים או עקיפים שנגרמו או יגרמו לאחד מלקוחות השירות ו/או צד ג' כלשהו כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירות ו/או שימוש במידע ו/או בחלקו שקיבל במסגרת השירות. כמו כן מובהר כי בעלי האתר ומפעילי השירות , עובדים ומנהליו וכל מי שפועל מטעמו לא יהיו אחראים לכל תקלה, ליקוי, שיבוש או טעות הנובעים ממעשה או מחדל של בעל האתר ו/או מפעיל השירות הטלפוני. לקוח השירות מתחייב לשפות את מפעיל האתר ומפעיל השירת הטלפוני, עובדים ומנהליו בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, הוצאה או תשלום ובכלל זה הוצאות משפטיות והוצאות עו"ד עקב הפרה כלשהי של תנאי השירות המובאים בדף זה.

במידה ויקבע ע"י גורם חיצוני (ערכאה מוסמכת) כי אחת מההוראות המופיעות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, שאר ההוראות במסמך זה ימשיכו לעמוד בתוקפן.

מפעיל שירות ההכרויות הטלפוני אינו מתחייב שהשירות לא יופרע, יינתן ללא תקלות או כשלים אחרים וזאת עקב תלותו במערכת תקשורת חיצונית וספקים חיצוניים. בכל מקרה לא יפוצה בשום מצב אחד הלקוחות עקב הפרעות/תקלות שכאלו.

כל אחד מלקוחות השירות מאשר שהשימוש במערכת הינו לשימושו האישי בלבד ולא יעשה באינפורמציה שהוא קיבל דרך השירות כל שימוש מסחרי או עסקי.

בכל מקרה, מקום השיפוט הבלעדי הוא בתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר ו/או בשירות ההכרויות הטלפוני יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.


 

 

הקדמה הביאה עמה את נפלאות המדיה האינטרנטית וזו הפכה את תחום ההיכרויות להומואים לפשוט, נעים ונוח יותר.
bottom of page